• شناخت دقیق محیط

  • حرکت همیشگی و ثابت

  • تطبیق باتغییرات

توسعه چابک چیست؟
توسعه چابک موفق ترین شیوه تولید نرم افزار است که بر اساس تولید تکاملی، ارتباط نزدیک با مشتری، انعطاف پذیری به تغییرات و تحویل به موقع عمل می کنند. ادامه
برای چه کسانی مناسب است؟
مهندسین نرم افزار، شرکت های نرم افزاری و سازمان های سفارش دهنده نرم افزار می توانند از مزایای ارزشمند توسعه چابک استفاده نمایند. ادامه
از کجا شروع کنیم؟
شما می توانید با مطالعه کتاب آنلاین و یا با شرکت در کارگاه آموزشی وارد دنیای توسعه چابک شوید. ادامه