لطفا این مقاله 5 قسمتی را مطالعه نمایید تا با ارزش های تجمیع پیوسته (Continuous Integration) بیشتر آشنا شوید.

http://blogalm.azurewebsites.net/introduction-to-continuous-integration/

دوستانی که علاقه مند به ترجمه این مقاله هستند، اعلام نمایند، تا مقاله با نامشان در سایت توسعه چابک (http://AgileDevelopment.ir) منتشر گردد.

Share →

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.