• شناخت دقیق محیط

  • حرکت همیشگی و ثابت

  • تطبیق باتغییرات

کتاب آنلاین
این کتاب به صورت آنلاین و رایگان در اختیار شما عزیزان قرار داده شده است. در این کتاب مباحث اساسی توسعه چابک در قالب مثال های کاربردی مطرح شده است تا شما را به آسانی وارد دنیای چابک نماید. ادامه
کارگاه آموزشی
در این کارگاه، مکانیزه کردن خط تولید نرم افزار به شما آموزش داده می شود. با استفاده از راهکارهای ارائه شده در این کارگاه می توانید سرعت و کیفیت فرآیند تولید نرم افزار خود را افزایش داده دهید. همچنین تحلیل، طراحی و پیاده سازی نرم افزارها را منظم کرده و استقرار آنها را خودکار نمایید. ادامه