• شناخت دقیق محیط

  • حرکت همیشگی و ثابت

  • تطبیق باتغییرات

مهندسین نرم افزار
از برنامه نویسان مبتدی تا معماران حرفه ای نرم افزار می توانند از نگرش چابک بهره ببرند تا دید بهتری نسبت به توسعه نرم افزار پیدا کنند. شرح کامل
شرکت های نرم افزاری
راه اندازی خط تولید حرفه ای نرم افزار، داشتن تیم تولید خود سازمانده و جلب رضایت مشتریان  ارمغان توسعه چابک برای شرکت های تولید کننده نرم افزار است. شرح کامل
سازمان های سفارش دهنده
از سرمایه گذاران گرفته تا سازمان های بزرگ می توانند از راهکارهای توسعه چابک برای تهیه نرم افزار با کیفیت و منطبق با نیاز (بیزنسی) خود استفاده نمایند. شرح کامل